LightBlue - smart marketing solution.

čtvrtek 27. března 2008

Weby reklamních agentur

Internetové prezentace domácích mediálních agentur jsou někdy až překvapivě neaktuální, chaotické a bezobsažné.

Už několik let zaznívá z odhadů mediálních agentur unisono jako hlášení nádražního rozhlasu: "Internet i letos poroste o svých 20-30 procent, do budoucna jde o jedno z nejprogresivnějších médií." Současně je napříč trhem zdůrazňován význam firemních a agenturních prezentací jako nástroje pro budování image i coby odbytového kanálu.

K nám se radši nedívejte!
Konkrétní realita na stránkách mediálních agentur je ale těmto trendům někdy celkem vzdálená. Shodli se na tom zástupci internetových kreativních studií oslovených M&M. Paradoxně právě mediální agentury přitom káží zadavatelům o potřebě využívání internetu a zároveň nezřídka peskují on-line média za malou pružnost vůči požadavkům doby. "S ohledem na to, že však pro ně nejsou zřejmě nosným prostředkem komunikace se zákazníky, lze jim mnohdy něco odpustit," míní user experience designer společnosti Et netera Lukáš Zaplatílek.
Z celé škály často opakovaných prohřešků proti "dobrým mravům" jsou nejčastěji zmiňovány chybějící kontakty, nezajímavý, nudný nebo dokonce chybějící obsah, nevhodné a zbytečně dlouho se natahující intro či zastaralá data. Pokud např. stránky agentury ZenithOptimedia mají poslední novinku datovánu do loňského jara, blogZone se zadrhla v prosinci 2006 a to vše doprovází nefunkční video podcast, zřejmě je něco špatně. "Na webových prezentacích mediálních agentur je na první pohled vidět, že jejich majitelé nevědí, k čemu by jim internetový marketing měl sloužit a jak jej použít. Řada vážných prohřešků proti jeho pravidlům a postupům je potom vlastně druhořadá," shrnuje výtky marketingový ředitel agentury Actum Ratibor Líbal.

Hodnocení konkrétních webů viz plné znění článku.

Zdroj:
Autor neznámý, Internetu fandí, na vlastní web jim čas chybí, MaM.cz, 18. 2. 2008, [online]

Žádné komentáře: