LightBlue - smart marketing solution.

úterý 24. února 2009

Gmail down

O tom jak lze využít v současnosti Twitter se můžete přesvědčit ve spojitosti s pádem služby Gmail. Existují služby, které filtrují celý obsah na Twitteru na vybraná slova:
A teď pár perliček na slovo "Gmail" 24.2. 2009 12:00 -13:00, služba přestala být zcela dostupnou přibližně v 11:20 hodin:

--- The disappearance of Gmail has made me drastically reappraise my life. No, wait, it's just a desire for a cup of tea and a sit down. Phew.

wastedplayback what the fuck is going on with gmail, it's hatin' on my phone

GenPubs SO annoying about Gmail....it really shouldn't happen. People need their messages

sumitmenon GMail is down - The sky is falling! The sky is falling!!

albeedo wow gmail is down - amazing - (via )

beckythump I wonder if Gmail is down for anyone else?

jeff_jie 有人大喊,OMG,# Gmail is down, the world is going to end!

spacecoastweb Gmail is down. This is why cloud computing is a joke. #gmail #fail

Barbayellow RT Gmail is always down. Have a break, have a kitkat and breathe !

vertbruxelles "Oh my god, they Killed Gmail !"

rabiz Some economist should calculate the lost in income for every minute Gmail is down. Oops, I'm economist by training so forgive me.

diggforworld #digg : BREAKING - Gmail is Down - End of the Internet http://tinyurl.com/bu7yud

felineslade Gmail is down. How pesky. Google acknowledges it http://tinyurl.com/b5d83k but I really need to find an automated Gmail backup routine.

středa 18. února 2009

Web 2.0 v pěti minutách

Geniální video, na které mě přes RSS upozornil GUG.cz:The Machine is Us/ing Us: Dr. Michael Wesch z Kansas State University se zabývá digitální etnografií, podívejte se na jeho blog.

pondělí 16. února 2009

Cena

Snížit cenu produktu a radovat se, že se nám na pár týdnů zvednou prodeje, je krátkozraké a z pohledu firmy jako celku kontraproduktivní. [Pištělák 1/2009, str. 29]

Čtyři anticenové důvody: [Pištělák 1/2009, str. 28]
 • Jakákoliv cenová sleva bude sledována konkurencí, okamžitě ztrácíte výhodu. Dovolíte zákazníkům, aby peníze, které by normálně připadly vám, použili jinak.
 • Snížení ceny automaticky zvyšuje objem, ale ten většinou nenahradí způsobenou ztrátu.
 • Snížení ceny motivuje zákazníky se předzásobit. Ve finále původní množství produktu s nižším ziskem.
 • Do firmy teče málo peněz a první na řadě v úsporách je rozpočet na marketing.

Tři cenové segmenty: [Pištělák 1/2009, str. 29]
 • Nejvyšší cenový segment, kde na ceně nezáleží.
 • Nejlepší poměr cena/výkon - střed s největším objemem.
 • Nejnižší možná cena.

Cena je sice jednou se čtyř základních složek marketingové mixu, přesto se s ní velmi často pracuje nekoncepčně. Je skutečně svetr Gant pětkrát lepší než svetr Reserved? Asi nikoliv, ale ten, kdo si kupuje oblečení Gant, Lacoste apod., si jej kupuje mimo jiné i práce proto, že stojí, kolik stojí. [Kůla 1/2009, str. 30]

Značčce Citroen se na českém trhu podařilo několikaletou celoroční komunikací slev na celé portfolio docílit poškození své pověsti - "když jsou ta auta pořád ve slevě, asi budou mít nějaký probém", bude zřejmě reakce mnoha potencionálních zákazníků. [Obluk 1/2009, str. 32]

Pokud tedy zadání pro marketingovou kampaň zní "komunikujte nízke ceny a slevy", je potřeba k němu přistupovat velmi obezřetně a myslet nejen na funkčnost a efektivitu aktuální kampaně, ale brát v potaz i efekt na image značky ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. [Obluk 1/2009, str. 32]

zdroj:
Pištělák, P.,
Jak pracovat s cenou? Malo sexy na hraní?, Trend marketing - leden 2009, Economia a.s., Praha 2009, ISSN 1214-9594.
Kůla, M.,
Opomíjená i přeceněná, Trend marketing - leden 2009, Economia a.s., Praha 2009, ISSN 1214-9594.
Obluk, O.,
Když brief je "30% sleva na všechny modely", Trend marketing - leden 2009, Economia a.s., Praha 2009, ISSN 1214-9594.

Nejsilnější sociální skupina 50-63let

V České republice žije 3,3 milionu obyvatel starších 50 let.
Ekonomicky nejsilnější skupinou je potom ekonomicky aktivní generace 50-63 let, která obsahuje 2 miliony obyvatel (20%). Tato generace má již dospělé děti, které opustily domov.

Sedm různých typů generace 50+:
 1. Rezignovaní (10%): nepotrpí si na kvalitu zboží, spíše splácejí než spoří, jsou pesimističtí a otrávení
 2. Závislí na druhých (18%): mají rádi staré osvědčené věci, spoléhají na stát
 3. Moderní (15%): mladší ve skupině, vyžadují kvalitu, zajímají se o vše nové, svůj volný čas tráví ve společnosti
 4. Materialističtí (16%): starší ve skupině, neradi se přizpůsobují, jsou sami, do práce chodí/li jen kvůli penězům
 5. Úspěšní (14%): ekonomicky aktivní muži vyšších příjmů, nebaví je nakupovat, ale když musí, tak volí kvalitu, hodně si užívají
 6. Tradiční (15%): chudší ženy se základním vzděláním, spořivé, pomáhají druhým a myslí pozitivně, moderní život vnímají jako složitý
 7. Soběstační (12%): ženy, rády nakupují kvalitu, spoří, věnují se aktivně rodině

Mediální chování lidí nad 50 let:
 • miláčci televizních stanic
 • dávají přednost placenému tisku před bezplatným
 • Sport čtou jen muži, ženy prakticky vůbec ne
 • ženy čtou nejvíce TV magazín
 • ženy milují bulvár - Blesk a Aha!
zdroj: Factum Invenio, 17.7.-28.7.2008, Generace 50+, Trend marketing - leden 2009, str. 20-21, Economia a.s., Praha 2009, ISSN 1214-9594.

Social shopping: poraďme si sami

Všimli jste si komentářů a diskuzí při nakupování v internetových obchodech? Často se můžete dovědět zásadní informace, která vás utvrdí při výběru nebo naopak definitivně odradí.

86% uživatelů považuje komentáře a doporučení ostatních za velmi důležité a 81% uživatelů sleduje komentáře ostatních. 78% uživatelů stráví více než 10 minut čtením komentářů ostatních. [Skramucký 1/2009, str. 24-25]

Social shopping je jednou s možností SMM. Tvoříte komunitu, která vám má pomoci proslavit vaše zboží, značku nebo službu. Vyplatí se proto vytvořit "Program odborníků - recenzentů". Věrný zákazník se velice rychle ztotožní s názorem svého "guru" a jeho pocit s nakupování bude bez jakýchkoliv pochybnosti.

Jak již učí ordinalistická teorie užitku, člověk (homo economicus) nehledá absolutně nejlepší volbu (maximalizace užitku), ale spokojí se s první optimální volbou. Pokud takovou volbu sdílí více lidí, nemá potřebu hledat dálší alternativy. Zákazník je spokojený a má k vám důvěru.

Zahraniční inspirace:
 • Woot - web, na kterém prodávájí jen jednu věc za den a nechávají nakupující komunitu, aby se k prodané věci vyjádřila.
 • Kaboodle - social shopping portál: doporučte produkt známým, vytvořte si nákupní seznam, zjistíte nejlepší ceny nebo slevy
 • ThisNext - social shopping portál soustřeďující se na "Program odborníků"
 • StyleFeeder - vzájemné sdílení nákupních záložek
zdroj: Skarmucký, D., SOCIAL SHOPPING: PORAĎME SI SAMI, Trend marketing - leden 2009, Economia a.s., Praha 2009, ISSN 1214-9594.

Hlavní důvody proč používáme internet

Zamysleli jste se někdy nad tím proč lidé používají internet?

Hlavní důvody proč internet vlastně používáme:
 1. Komunikujeme a socializujeme se.
 2. Hledáme informace, učíme se novým věcem a chceme se bavit.
 3. Pracujeme, generujeme příjem, řídíme své podnikání.
Samozřejmě také nakupujeme nebo prodáváme a vše co souvisí s e-commerce, ale takto bychom nikdy neskončili. Otázka není kolik máme konkurentů na trhu, ale jak jsou potencionální zákazníci spokojeni? Jsou uspokojeny všechny jejich potřeby a co vlastně potřebují.

zdroj: Maki, Everyone Uses the Internet for a Reason, Dosh Dosh, [citace 18.1.2009, online]

neděle 8. února 2009

Sociální sítě v ČR v roce 2008

Mediaresearch provedl výzkum v oblasti sociálních sítí v Česku, a tady je ve zkratce několik čísel:
 • 70% uživatelů internetu u nás má svůj veřejný profil,
 • 25% profil nemá a ani se jej nechystá vytvořit.
 • 88% lidí je ve věkové skupině 15-24 let,
 • 81% lidí je ve věkové skupině 25-34 let,
 • 40% lidí je ve věkové skupině 45+.
 • 3 profily připadají na jednoho uživatele, u nejmladší generace jsou to pak profily 4 a je výrazně vyšší aktivita využívání.
Pořadí sociálních sítí v ČR:
 1. Spolužáci.cz (36%) ... seznam.cz
 2. Lidé.cz (20%) ... seznam.cz - uživatelé Spolužáci.cz a Lidé.cz jsou úzce provázání, jedná se o společnou síť
 3. Líbímseti.cz (13%)

Ze zahraničních sítí vedou:
 1. Facebook (8%, v lednu měl 250tis. českých uživatelů a toto číslo prudce roste) a
 2. YouTube,
a to hlavně díky lokalizaci obou projektů do českého jazyka.

Zdroj: ČTK, Sedm uživatelů internetu z deseti má svůj profil na webu, Marketing&Media, [cit. 16. 1. 2009 09:05, online], ISSN 1213-7693.

sobota 7. února 2009

Web 2.0 a Enterprise 2.0

Tom O'Reylly definuje Web 2.0 takto: "Web 2.0 představuje revoluční změnu v počítačové branži způsobenou posunem k internetu jako platformě a úsilím porozumět pravidlům jejího užití k dosažení úspěchu podniku." [Basl, J. a Blažíček, R. 2008, str. 106]

Následující obrázek asi nejnázorněji ukazuje rozdíl mezi Web 1.0 a Web 2.0.

1996: Web 1.0 x 2006: Web 2.0

Dopad Webu 2.0 do podnikových IS někteří autoři označují jako Entrerprise 2.0. O tomto fenoménu se mluví především kvůli urychlení některých podnikových rozhodovacích procesů, které mohou být díky sdílení informací prostřednictvím blogů, diskuzí, wiki nebo RSS rychleji vyřešeny.

Zdroj: Basl, J. a Blažíček, R., Podnikové informační systémy, Grada, Praha 2008, 2. vydání, 288 str., ISBN 978-80-247-2279-5.