LightBlue - smart marketing solution.

čtvrtek 21. srpna 2008

Školení internetového marketingu u H1.cz

Jednou z předních poradenských firem v oblasti internetového marketingu je společnost H1.cz, poskytující analytické, poradenské, vzdělávací a kreativní služby. Právě tato firma pořádá školení internetového marketingu, jehož hlavním cílem je seznámení účastníků s provázaností a využitelností klasických metod marketingu v jejich na internetové podobě. Nabídka mě zaujala a rozhodla jsem se školení zúčastnit.


Lektorem školení byl Mgr. Michal Krutiš, který se novým metodám v marketingu se zaměřením na internet věnuje od roku 2003, a zahrnoval tyto body:

  • Co je internetový marketing

  • Marketingova strategie

  • Branding vs. výkonová reklama

  • Nástroje internetového marketingu

  • Další nástroje internetového marketingu

  • Vyhodnocování online reklamy

Moje hodnocení:

Školení mě příjemně překvapilo. Neobsahovalo jen shrnutí teoretických základů, ale nabídlo širší pohled do problematiky a mnoho praktických příkladů a doporučení týkajících se využití bannerové reklamy, PPC, online direct-marketingu nebo Google Analytics.


Potvrdilo se mi, jaký důraz je v současnosti kladen na výkonovou a cílenou reklamu (PayPerClick, vyžádaný e-mailing a cílení na klíčová slova), jakožto nejefektivnější nástroj online marketingu. Nezbytnou částí školení byl blok zabývající se technikami SEO webových stránek.