LightBlue - smart marketing solution.

středa 25. března 2009

Generace X (1967 - 1977)

Jedna z nejzajímavějších generací dneška. Finančně. Marketingově. Takřka ze všech pohledů. Jedná se o tzv. Generaci X, tedy ročníky 1967 - 1977. Tato generace je sice mladá, ale zažila existenci odlišného - neglobalizované - světa, a nyní přebírá pozice po silné poválečné generaci - "Baby boomers".

Segmentace:
  1. "Lidé v pohybu": chtějí se především bavit, mají rozsáhlí okruh přátel a vstupují do nezávazných vztahů. Atraktivní jsou pro ně individuální značky, které se profilují jako nezávislé. Nejméně spokojený segment - jen 34% je nyní více spokojených než v 18 letech.
  2. "Usedlí": preferují městský život a menší okruh přátel. U značek se orientují na aspirativní. 55% si nyní užívá života více než když jim bylo 18l et.
  3. "Super-rodiče": dítě v centru pozornosti. Orientují se na biovýrobky, čerstvé potraviny, "zelené" recyklovatelné a lokální výrobky. Od svých značek čekají, že přispějí k lepšímu světu. Nejšťastnější skupina - 67% je nyní šťastnější než v 18.
  4. "Ti co věří": nejcílevědomější skupina věřící ve svůj úspěch a národní identitu. Jsou více stresovaní než ostatní a záleží jim na perfektní image.
  5. "Odmítači": okrajová skupina (5%) cyniků, odmítají vše, co jim přijde jako hlavní proud.
Třicátníci se naučili používat moderní technologie a komunikaci v sociálních sítích nenechávají jen svým dětem. Jsou generací "always on", stále online a stále připraveni komunikovat. Značku Google (lze považovat za globalizovanou) považuje za relevantní 90% generace. Jako luxusní značky vnímají všechny segmenty stále ty tradiční: Mercedes, BMW a Porsche.

zdroj:
Hloušek, K., Generace X: vystresovaná, idealistická, Trend marketing - únor 2009, Economia a.s., Praha 2009, ISSN 1214-9594.

Eventy generují PR

Přirozenou cestou, jak zapracovat do komunikace značky nějakou zvláštní příležitost, je uspořádat event. Je třeba vždy přihlížet k povaze produktu.

Dalším důležitým prvkem je volba místa. Nejvhodnější je zvolit lokaci s vysokou koncentrací vaší cílové skupiny.

U některých produktů lze event dobře načasovat vzhledem k svátkům nebo sezóně produktu.

Hlavní výhodou eventu je, že mimořádná událost provázena masivní eventovou podporou vzbudí pozornost médií, a pokud je dostatečně atraktivní, může mít za následek i významné PR.

Kreativita je vzhledem k následnému PR nepostradatelná a ne vždy musí platit, čím kreativnější tím dražší. Trendem v eventech je kladení důrazu na interaktivitu akcí a aktivní zapojení účastníků. Je nutné věřit svým projektům, zbavit se klišé a být odvážný. Pouze netradiční a odvážný přístup může zaujmout.

Event by měl být přirozenou součástí komunikačního mixu a navazovat na nadlinkovou komunikaci firmy nebo značky.

zdroj:
Jedlička, P., Příležitostné eventy generují public relation, Trend marketing - únor 2009, Economia a.s., Praha 2009, ISSN 1214-9594.