LightBlue - smart marketing solution.

středa 21. května 2008

Zvedne blogování prodej?

VÝZKUM: Autoři sledovali internetový ohlas vzorku 108 písničkových alb po dobu čtyř týdnů před a čtyř týdnů po premiéře alba. Údaje byly potom použity k matematickým odhadům prodeje alb v příštích týdnech. Výsledky byly jednoznačné – čím víc se objevilo blogů (nebo čím více se v nich o albu psalo), tím vyšší byl prodej. Podpora přitom byla značná – když počet blogů dosáhl 40, prodej byl čtyřikrát vyšší, když dosáhl 250, prodej byl šestinásobný. Změny v počtu přátel na zpěvákově stránce na portálu MySpace se na prodeji odrazilo jen minimálně. Jistěže pomohly i tradiční způsoby marketingu, od lepší studiové značky až po review v renovovaných časopisech jako je třeba Rolling Stone. Tato studie v podstatě podporuje předchozí analýzy, které ukázaly korelaci mezi počtem kladných recenzí na stránkách Amazon.com a následným prodejem knih. Stejný vztah existuje i mezi zápornými recenzemi. Je překvapivé, že tyto vztahy nepřekračují rámec internetových obchodů, tj. kladné recenze u Amazonu neovlivní prodej stejné knihy u Barnes and Noble.

Zdroj: Větvička, V., Zvedne blogování prodej?, iStrategie.cz [cit. 21. 5. 2008, online]

pátek 16. května 2008

Náležitosti obchodního sdělení

Co je obchodní sdělení?
Zákon č. 480/2004 říká:
"Obchodním sdělením jsou všechny formy sdělení určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku"
Nerozlišuje se tedy zda jsou služby placené či zadarmo. Nerozlišuje se ani mezi právnickou a fyzickou osobou a je lhostejné, zda je e-mail odeslán hromadně, či jednotlivci. Typicky se jedná o akční nabídky, reklamní sdělení, nabídky slev, ceníky, …
Za obchodní sdělení není považováno telefonní číslo, e-mailová adresa, fyzická adresa, ani adresa webových stránek.
Za nevyžádaný e-mail tedy nelze považovat e-mail informující o změně adresy, telefonního čísla, apod. Takovéto e-maily tedy lze rozesílat bez předchozího souhlasu příjemce.

Může být souhlas se zasíláním obchodních sdělení součástí například registrace uživatele e-shopu?

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení nesmí být jako součást například registrace do internetového obchodu, součást objednávky, apod. Příslušné prohlášení musí být uvedeno samostatně.

Obchodní sdělení musí mít některé náležitosti:
 • Zřetelné označení, že se jedná o obchodní sdělení
 • Jasnou totožnost odesílatele
 • Platnou adresu na kterou adresát může napsat, že si nepřeje aby mu nadále byly podobné informace odesílatelem posílány
 • V případě, že E-mail obsahuje obchodní sdělení jen v určité části, tak tato část musí být zřetelně označena
Zdroj: Prostřední, P., Jak poslat E-mail a ne SPAM, BusinessWeek.cz [cit. 16. 5. 2008, online]

středa 7. května 2008

Mashup

Mashup je velice rozšířen ve Spojených státech, jedná se o maximální využití možností Web 2.0 - kdy na webu kombinujete (mícháte nebo mixujete) různé cizí zdroje pro vytvoření své vlastní stránky. Nejpoužívanějšími zdroji jsou GoogleMaps, Flicker, Amazon, YouTube, eBay, del.icio.us, atd.

Mezi zahraniční příklady je možné uvést:
V Česku se můžete s mashupem setkat na:

Mashup Ecosystem

Aktuální přehled o mashupech najdetena na Programmableweb.com.
Z nástrojů, které lze použít k tvorbě mashupů je Google Mashup Editor.

Zdroj:
Šlehofer, L., Povedený mashup, IT magazine, [cit. 17. 10. 2007, online].

sobota 3. května 2008

Pět pilířů společnosti LightBlue, a.s.

I. Light ~ osvětlit, světlý, lehký, snadný až lehkovážný, protože v jednoduchosti je síla. Když je něco příliš složité, tak šance na úspěch v dnešní dynamicky měnící se zmenšuje. Proto KISS & Light = Keep It Short & Simple & Light / Budeme struční, srozumitelní a osvícení.

II. Blue ~ modrá jako modrý oceán, je to symbol hodnotové inovace - zlepšení nebo změna bez zvýšení nákladů. Více o Blue Ocean Strategy.

III. smart ~ chytrý, platí zde okřídlené "Pracujte chytře, ne těžce!", v angličtině to však zní mnohem lépe: "Work smart, not hard!". Je to oblíbené heslo Dr. House z amerického seriálu House MD. Smart se týká práce, tedy plnění úkolů prostřednictvím nastavených cílů. Protože víme přesně o co usilujeme, jsou naše cíle S.M.A.R.T. ~ souhrn pravidel, která určují, jakým způsobem mají být cíle vyjádřeny tak, aby bylo možné na závěr vyhodnotit, zda jich bylo dosaženo nebo ne. Měly by tedy být:
 • Specific - snadno popsatelné
 • Measurable - změřitelné
 • Achievable - dosažitelné
 • Relevant - opodstatněné
 • Time-specific - časově vymezené
IV. marketing ~ úkolem marketingu je zabezpečit maximální ekonomický efekt podniku tím, že systematicky vytváří poptávku po nabízeném produktu nebo službě. Systém zásad marketingu je známý jako marketingový mix 4P:
 • Product / Produkt označuje nejen samotný výrobek nebo službu (tzv. jádro produktu), ale také sortiment, kvalitu, design, obal, image výrobce, značku, záruky, služby a další faktory, které z pohledu spotřebitele rozhodují o tom, jak produkt uspokojí jeho očekávání.
 • Price / Cena je hodnota vyjádřená v penězích, za kterou se produkt prodává. Zahrnuje i slevy, termíny a podmínky placení, náhrady nebo možnosti úvěru.
 • Place / Místo uvádí, kde a jak se bude produkt prodáván, včetně distribučních cest, dostupnosti distribuční sítě, prodejního sortimentu, zásobování a dopravy.
 • Promotion / Propagace říká, jak se spotřebitelé o produktu dozví (od přímého prodeje přes public relations, reklamu a podporu prodeje).
V. solution ~ řešení, tedy vaše starosti na naši hlavu za vaše peníze pro váš vyšší zisk.

Proč je název v angličtině?
Protože angličtina je mezinárodní obchodní jazyk - standard, který je srozumitelný a jeho jednoznačnost znemožňuje rozdílnou interpretaci. To však neznamená, že by čeština zůstávala opomenuta. Jsme globální, ale jen čeština nám poskytuje takovou jedinečnost, abychom byli
výjimeční.

LightBlue - smart marketing solution ... OsvícenáModrá - chytrá obchodní řešení.

Lze na SMM vydělat?

Tohle je klasická otázka. Když budu investovat do sociálních sítí, přinese mi to nějaké peníze? Nejlépe hodně peněz. Nepřinese. Okamžitý efekt samotné internetové reklamy je sice měřitelný, třeba počtem objednávek, ale je to vždy běh na delší trať. Pokud jde o SMM, tak se jedná spíše o nízko nákladový PR nástroj než samotnou reklamu a PR je běhání na hodně dlouhých tratích.

Každý komerční projekt usiluje o ziskovost a růst, ale k tomu potřebuje nějakou skupinu, pro kterou je atraktivní do takové míry, že s ním její členové budou obchodovat a bude jim stát za to, aby jej doporučili dál. Váš projekt musí být tedy životaschopný sám o sobě - mít zajímavý obsah.

Čím větší skupinu kolem svého projektu nashromáždíte, tím rychleji se bude šířit povědomý o vašem projektu. Social media marketing je výborný nástroj, jak přilákat nové návštěvníky (potencionální zákazníky), kteří se přijdou podívat na to, co vlastně nabízíte. Pokud bude dostatek věrných zákazníků, kteří budou pravidelně nakupovat vaši nabídku, tak porostete.

Stránky, které využívají SMM, jsou "nadupány" zpětnými odkazy a vysokým rankingem ve vyhledávačích, čímž zvyšují obchodní potenciál projektu. Můžete si tak dovolit prodávat dražší reklamu na vašich stránkách nebo generovat výnosy z libovolného obchodního modelu.

A co závěrem?
Není obsah, není peníz.

Zdroj:
Maki, The Importance of Social Media Marketing: Why You Should Learn and Master it, Dosh Dosh [cit. 3.5.2008, online].

pátek 2. května 2008

Web 2.0 v obraze

Z toho obrázku nemůžu odtrhnout oči, je to elegantní přehled představy o tom co všechno patří do Web 2.0.

Web 2.0 poster