LightBlue - smart marketing solution.

sobota 3. května 2008

Pět pilířů společnosti LightBlue, a.s.

I. Light ~ osvětlit, světlý, lehký, snadný až lehkovážný, protože v jednoduchosti je síla. Když je něco příliš složité, tak šance na úspěch v dnešní dynamicky měnící se zmenšuje. Proto KISS & Light = Keep It Short & Simple & Light / Budeme struční, srozumitelní a osvícení.

II. Blue ~ modrá jako modrý oceán, je to symbol hodnotové inovace - zlepšení nebo změna bez zvýšení nákladů. Více o Blue Ocean Strategy.

III. smart ~ chytrý, platí zde okřídlené "Pracujte chytře, ne těžce!", v angličtině to však zní mnohem lépe: "Work smart, not hard!". Je to oblíbené heslo Dr. House z amerického seriálu House MD. Smart se týká práce, tedy plnění úkolů prostřednictvím nastavených cílů. Protože víme přesně o co usilujeme, jsou naše cíle S.M.A.R.T. ~ souhrn pravidel, která určují, jakým způsobem mají být cíle vyjádřeny tak, aby bylo možné na závěr vyhodnotit, zda jich bylo dosaženo nebo ne. Měly by tedy být:
  • Specific - snadno popsatelné
  • Measurable - změřitelné
  • Achievable - dosažitelné
  • Relevant - opodstatněné
  • Time-specific - časově vymezené
IV. marketing ~ úkolem marketingu je zabezpečit maximální ekonomický efekt podniku tím, že systematicky vytváří poptávku po nabízeném produktu nebo službě. Systém zásad marketingu je známý jako marketingový mix 4P:
  • Product / Produkt označuje nejen samotný výrobek nebo službu (tzv. jádro produktu), ale také sortiment, kvalitu, design, obal, image výrobce, značku, záruky, služby a další faktory, které z pohledu spotřebitele rozhodují o tom, jak produkt uspokojí jeho očekávání.
  • Price / Cena je hodnota vyjádřená v penězích, za kterou se produkt prodává. Zahrnuje i slevy, termíny a podmínky placení, náhrady nebo možnosti úvěru.
  • Place / Místo uvádí, kde a jak se bude produkt prodáván, včetně distribučních cest, dostupnosti distribuční sítě, prodejního sortimentu, zásobování a dopravy.
  • Promotion / Propagace říká, jak se spotřebitelé o produktu dozví (od přímého prodeje přes public relations, reklamu a podporu prodeje).
V. solution ~ řešení, tedy vaše starosti na naši hlavu za vaše peníze pro váš vyšší zisk.

Proč je název v angličtině?
Protože angličtina je mezinárodní obchodní jazyk - standard, který je srozumitelný a jeho jednoznačnost znemožňuje rozdílnou interpretaci. To však neznamená, že by čeština zůstávala opomenuta. Jsme globální, ale jen čeština nám poskytuje takovou jedinečnost, abychom byli
výjimeční.

LightBlue - smart marketing solution ... OsvícenáModrá - chytrá obchodní řešení.

Žádné komentáře: