LightBlue - smart marketing solution.

pátek 25. dubna 2008

Moderní PR služby

K distribuci tiskových zpráv médiím jsou určeny PR služby. Jejich moderní verze pak nabízejí také trvalé publikování tiskových zpráv na webu. V ČR jsou nejvýznamnějšími zástupci PR služeb:
 • PressPortal.cz ... je určen především novinářům, médiím, odborné veřejnosti a lidem, kteří mají aktivní zájem o dění v oboru. Každý si může vytvořit vlastní personalizovanou stránku a nechat si zasílat emailový newsletter pouze s těmi informacemi, které ke své práci opravdu potřebuje. Služby jsou zdarma.
 • Pressweb.cz ... vznikl v roce 2006 a je provozován redakční agenturou Medialink Communications Consult s.r.o. Služby jsou zpoplatněny od 900 Kč za registraci s jednou zprávou zdarma až po 5400 Kč za uvedení TOP tiskové zprávy. Zpoplatnění odpovídá i nejprofesionálnější vzhled z uvedených služeb.
 • PRESS on-line ... velice jednoduchý komunikační portál pro publikování tiskových informací. Zcela zdarma.
Nejznámější tiskovou službou u nás je ČTK, zveřejňování zpráv je zdarma, ale vyhledávání a získávaní zprav je již zpoplatněno.

Dalším přínosem umisťování tiskových zpráv v elektronické podobě je i tvorba zpětných odkazů na vaše stránky.

Zdroj:
Štrupl, F., Díl 32: Další metody budování zpětných odkazů, H1.cz, [cit. 24.10.2007, online].

středa 23. dubna 2008

Práce s internetem

Průzkumu společnosti Markent, který byl zaměřen na používání internetu v České republice, poukázal na zajímavá fakta. Již 40 % Čechů v současnosti zcela běžně internet využívá, ale nadpoloviční většina, konkrétně 52 % přiznala, že s ním neměla dosud nepracovala.

Markent unor 2008 - Prace s internetem
Uvedený průzkum probíhal v únoru 2008 a data byla získána z dotazníků 1 012 respondentů.

Zdroj:
Noska M., Výzkum: Více než polovina Čechů dosud nepracovala s internetem!, Computerworld, [online, cit. 18.04.2008 01:00:00].

sobota 19. dubna 2008

Social Media Marketing

Social media marketing využívá naše zvyky z reálného světa a převádí je na internet. Pokud v běžném životě potřebujete radu, ptáte se raději svých kolegů a kamarádů. Pravděpodobně jim budete věřit více než obchodníkovi, který se vám snaží prodat své zboží. A přesně toto dělá ze Social Media Marketingu silný nástroj. Využívá totiž sílu komunit, které v rámci internetu vznikají

Cesta k SMM vede přes „komunitní weby“:
Pět základních přístupů k SMM:
 • Posilování identity ... Staví na propagování vašeho jména a značky. V zahraničí se takto často využívají on-line služby, které poskytují uživatelům možnost vytvoření „rozšířených vizitek“ (např. naymz.com). U nás však taková služba pravděpodobně chybí.
 • Vytváření vazeb ... Dejte zákazníkům možnost se nějakým způsobem propojit s dalšími vašimi klienty. Pravděpodobně nejjasnějším příkladem tohoto jsou záložkovací systémy typu Linkuj.cz nebo Jagg.cz.
 • Komunikace vyvolaná uživatelem ... Jde o příležitost pro vaše zákazníky vytvořit jejich vlastní prohlášení či dotazy, na které vy máte příležitost reagovat. Pro tento typ komunikace jsou nejvhodnější diskusní fóra, nástěnky a služby jako Google Groups.
 • Komunikace vyvolaná dodavatelem ... V podstatě opak předchozího. Vy získáváte příležitost se něco dozvědět o svých zákaznících a jejich názorech na vaše produkty. Úspěšné navázání této komunikace je již poměrně složité a vyžaduje od vás velmi citlivý přístup.
 • Osobní komunikace ... Vrcholný způsob interakce s vašimi zákazníky. Když už s nimi komunikujete on-line, proč ne osobně? Internetová komunikace se nikdy nevyrovná osobnímu rozhovoru, ale i v tomto případě může pomáhat (bohužel opět jen v zahraničí), třeba díky službě Meetup.com.
Nejprve je třeba si jasně stanovit, čeho chcete dosáhnout:
 1. Chcete dostat nějaký vtipný či zajímavý článek na první stránky ve vyhledávačích?
 2. Máte zájem o získaní co nejlevnějších zpětných odkazů na váš web?
 3. Nebo je pro vás úspěchem být vidět a případně získat určitý vliv na vaše potenciální zákazníky?
Založíte-li si profil, např. na některé z výše jmenovaných služeb, získáte tím možnost přispívat do diskusí nebo třeba vytvářet takový obsah, který přivede k vašemu produktu nové zájemce.
Klíčovým prvkem Social Media Marketingu je získání vlivu a především respektu. Pokud se toto podaří a vaše názory budou uznávané širší komunitou uživatelů, stane se pro vás marketing relativně snadnou věcí.

Jak si zajistit loajalitu komunity:
 1. Důvěra ... Postavte svou značku na důvěře!
 2. Naslouchání ... Naslouchejte svým zákazníkům!
 3. Společný zájem ... Sdílejte společný zájem!
 4. Zábava ... Interaktivní zábava vítězí!
Všechno má kladné i záporné stránky a Social Media Marketing není výjimkou. Hlavním „nedostatkem“ tohoto typu propagace je možnost jeho zneužití. Ačkoliv většina firem a jednotlivců, využívajících SMM, propaguje sebe či své služby, existuje určité množství lidí, kteří se stejnými technikami snaží někoho poškodit (např. konkurenční společnost).

zdroj:
Lukáš Šlehofer, Social Media Marketing pro budování komunity zákazníků, SYMBIO Digital, s. r. o., 6. 3. 2007, Dostupný online: http://www.symbio.cz/clanky/social-media-marketing-pro-budovani-komunity-zakazniku.html
Kamil Skramuský, 4 pravidla jak si zajistit loajalitu komunity, SYMBIO Digital, s. r. o., 22. 8. 2007, Dostupný online: http://www.symbio.cz/clanky/4-pravidla-jak-si-zajistit-loajalitu-komunity.html

čtvrtek 10. dubna 2008

Web 2.0

Web 2.0 je momentálně trendová záležitost, která pravidelně plní stránky odborných časopisů a e-zinů. Pro stručnou definici a uvedení do problematiky bych zmínil základní rysy Web 2.0 jak je definuje česká Wikipedie:
 • Změna hypertextových stránek z izolovaných úložišť informací na zdroje obsahující informace i funkcionalitu – stávají se tak platformou poskytující webové aplikace koncovému uživateli.
 • Sociální fenomén - tvorba a distribuce webového obsahu je dostupná komukoliv, otevřená komunikace, decentralizace autorit, sdílení a znovuvyužití, a „trh jako konverzace“
 • Více organizovaný a roztříděný obsah s propracovanější hyperlinkovou strukturou.
 • Zvýšení ekonomické hodnoty webu tak, že přesáhne internetovou horečku na konci devadesátých let.
Co tedy udělat, aby byl web považován už jako vyšší vývojový stupeň webu - verze 2?

Nástroje:
 1. Blog ~ "web log", webový deník umožňující uživatelům publikovat komentáře a novinky. Čtenáři pak mohou často přidávat komentáře.
 2. Podcast ~ soubor se zvukem či videem distribuovaný přes internet prostřednictvím RSS.
 3. RSS ~ "Really Simple Syndication", umožňuje uživatelům přihlásit se k odběru informačních kanálů souvisejících s aktualizací wiki, blogů, diskuzí nebo třeba i dopravních upozornění.
 4. Wiki ~ kolektivní webová stránka, která umožňuje uživatelům vkládat nebo prolinkovávat obsah bez potřeby používat jazyk HTML.
Základem Web 2.0 je jeho decentralizace, tedy nemá nikoho, kdo by jej řídil - centrální autoritu. To lze dobře využít na sdílení firemních informací, ke kterým mají všichni zaměstnanci přístup v reálném čase bez ohledu na svou aktuální geografickou pozici nebo jakoukoliv jinou vzdálenost od zdroje.

Trochu dvojsečnou zbraní je používat tyto techniky směrem k zákazníkům. Je třeba pamatovat na to, že nebudou přispívat jen ti spokojení, ale může být tento komunikační kanál zneužit konkurencí nebo zhrzeným zákazníkem, který jedním příspěvkem může velice snadno pokazit dobré jméno společnosti. Příkladem je diskuze mBank, kde se musí moderátoři diskuze vypořádávat s nepříjemnými dotazy a často i odkazy na konkurenční služby, zejména pak kampeličky FIO.

Pokud je vám Web 2.0 málo a chcete jít ještě dál, můžete využít Web 3.0.

Zdroj:
Hildertová, S., Web 2.0, proniká do firemního prostředí, Computerworld 3/2008, str. 23-26.

Cíle firemního webu

Základem úspěchu každého webu je dobré zvolení jeho orientace na cílovou skupinu, pro kterou má byt vytvořen.

Je třeba zvážit následující možnosti:
 1. Personální kapacity - o web se musí někdo starat a to nejenom při jeho tvorbě, ale i dlouhodobě při jeho aktualizaci. Takový zaměstnanec musí mít potřebnou kvalifikaci a případně i finanční motivaci.
 2. Odhodlání a motivaci - projekt, který nemá žádné výsledky a dělá se jen proto, že web má každý nebude nikoho bavit. Musí existovat zájem na tom web mít a web zase musí plnit poslání - cíl, pro které byl vytvořen.
 3. Návratnost investic - velkolepé plány mohou skončit kvůli nedostatku financí a na druhé straně web by měl obsahovat jen takové prvky, které skutečně potřebuje. Musí se dbát na efektivitu.
Ideální nástrojem pro vytvoření cílů webu je metoda S.M.A.R.T.

Zdroj:
Fendrych, A., Cíle webu, Computerworld 7/2008, str. 32.

pondělí 7. dubna 2008

Příprava webového projektu

Před zahájením webového projektu, je třeba se zadavatelem provést pečlivou přípravu, protože jen tehdy bude spokojeni s výsledkem, který obdržíte. Využil jsem tutoriál Lupy - Chci webové stránky.

Nezáleží na tom, kdo jste, ale co chcete.

Nejprve si musí zadavatel zodpovědět 4 otázky, aby bylo možné získat o projektu představu a navrhnout odpovídající řešení.

A. Proč?

Napište minispecifikaci svého projektu, musí být patrný cíl stránek a jeho měřitelnost (určete S.M.A.R.T. cíle - ideálně 5 vět).

B. Pro koho?
Určete primární a sekundární cílovou skupinu. Zkuste si představit modelové návštěvníky (věk, pohlaví, vzdělání, jazyk, zájmy, zkušenost práce s internetem) vašich stránek. Pojmenujte si je a popište několika větami.

C. Co?
Co by měli návštěvníci na stránkách získat - obsah. Určete i pořadí podávání informací podle důležitosti.

D. Jak?
Nejtěžší otázka pokud o tvorbě stánek moc nevíte. Netýká se pouze technické stránky věci, ale i vynaložených nákladům s ohledem na účel projektu. Nezapomeňte si určit, jak budou stránky aktualizovány a kdo bude za tuto činnost zodpovědný. Může si pomoci vymezení konkurence, nebo vyjmenováním vzoru vašich stránek.

Jakmile máme zodpovězené otázky, můžeme přistoupit ke sběru podkladů. Tato část je hodně důležitá, protože špatně zadané podklady (formáty, rozdrobenost, ...) mohou působit zdržení realizace projektu.

Co vše je třeba zajistit:
 1. Koncepce, struktura, ovládání
 2. Textový obsah
 3. Grafický návrh
 4. Kódování HTML
 5. Vývoj dynamických aplikací
 6. Hostování
Výsledkem projektu je mimo stránek i projektová dokumentace.

zdroj:
Lupa.cz, Chci webové stránky, Lupa.cz, [citace 7. dubna 2008 online], ISSN 1213-0702

čtvrtek 3. dubna 2008

Neprodávejte SEO, prodávejte web!

Inspirativní úvaha o klasickém dilematu mezi kvalitou a cenou webdesignu byla zveřejněna v članku Michaela Blahuta Neprodávejte SEO, prodávejte web!.

Nabízím SEO, značka LEVNĚ
[BLA]
"Skoro každá firma, která už nějaký čas předtím na trhu s webovými stránkami působila, zjistila, že nutně potřebuje ono SEO nabízet. Spousta jich to udělala tak, že si kdosi z firmy přečetl odborný článek a podle návodu vyzkoušel jakousi optimalizaci na nějakém projektu. Vzalo se slovo, které trefně popisovalo daný obor, a začaly se shánět zpětné odkazy. Na stránky si pak firma napsala pěkný odstavec ve smyslu, že zařídíme, aby stránka budoucího klienta byla na dotaz XY ve výsledcích na první pozici" (ti chytřejší případně napsali i jak a proč). A služba byla na světě."

Chci být na první pozici [BLA]
"Chci udělat webové stránky a chci, abych na dotaz "lednička" byl ve výsledcích na Seznamu a Googlu mezi prvními třemi."

Chci být vidět [BLA]
"Ale... Změnily se objednávky, prodej a zisky tak, jak si Karel od své nové prezentace sliboval? Pravděpodobně ne. Firmy zabývající se WWW tvorbou většinou zapomínají na to, co si klienti jako Karel od internetové prezentace slibují."

Chci vyšší zisky [BLA]
"Ke smůle zákazníků je na trhu s WWW stránkami stále spousta firem, které umí vytvořit validní kód i pěknou grafiku a ve volných chvílích se modlí ke klíčovým slovům a zpětným odkazům. Ale jestli Karlova prezentace něco skutečně prodá, buďto vůbec netuší a nebo zastávají názor, že když je to na výraz ledničky na druhém místě na Seznamu, tak je přeci jasné, že se Karlovi zvedne prodej."

Hlavní požadavky na web, který se snaží něco prodat, by měly být:
 1. Přivést návštěvníky, kteří hledají to, co nabízíte.
 2. Přimět je uspokojit poptávku právě u vás.
A na to většinou "běžné české SEO" nestačí. Způsobů, jak toho dosáhnout, je celá řada. V České republice se prozatím většina firem omezuje pouze na linkbuilding. [BLA]

Stručný slovníček použitých pojmů: [BLA]
 • Long Tail - Klíčová slova, které jsou méně vyhledávaná. Jsou relevantní, v součtu dostatečně silná a méně konkurenční.
 • Linkbuilding - Budování zpětných odkazů.
 • Linkbaiting - Jeden ze způsobů budování zpětných odkazů. Pomocí zajímavého obsahu se snaží přimět ostatní stránky, aby na tu vaši odkazovaly. U nás tento způsob funguje dobře například mezi bloggery.
 • Social Media Marketing - Postup, který ke zvyšování úspěšnosti stránky využívá kontaktů s cílovými komunitami.
Neméně zajímavou součástí článku je diskuze, rád bych z ní vybral pár postřehů:

Zdroj:
[BLA] ... Michael Blahut, Neprodávejte SEO, prodávejte web!, Interval.cz, 4. 12. 2007 [online], ISSN 1212-8651.