LightBlue - smart marketing solution.

sobota 19. dubna 2008

Social Media Marketing

Social media marketing využívá naše zvyky z reálného světa a převádí je na internet. Pokud v běžném životě potřebujete radu, ptáte se raději svých kolegů a kamarádů. Pravděpodobně jim budete věřit více než obchodníkovi, který se vám snaží prodat své zboží. A přesně toto dělá ze Social Media Marketingu silný nástroj. Využívá totiž sílu komunit, které v rámci internetu vznikají

Cesta k SMM vede přes „komunitní weby“:
Pět základních přístupů k SMM:
 • Posilování identity ... Staví na propagování vašeho jména a značky. V zahraničí se takto často využívají on-line služby, které poskytují uživatelům možnost vytvoření „rozšířených vizitek“ (např. naymz.com). U nás však taková služba pravděpodobně chybí.
 • Vytváření vazeb ... Dejte zákazníkům možnost se nějakým způsobem propojit s dalšími vašimi klienty. Pravděpodobně nejjasnějším příkladem tohoto jsou záložkovací systémy typu Linkuj.cz nebo Jagg.cz.
 • Komunikace vyvolaná uživatelem ... Jde o příležitost pro vaše zákazníky vytvořit jejich vlastní prohlášení či dotazy, na které vy máte příležitost reagovat. Pro tento typ komunikace jsou nejvhodnější diskusní fóra, nástěnky a služby jako Google Groups.
 • Komunikace vyvolaná dodavatelem ... V podstatě opak předchozího. Vy získáváte příležitost se něco dozvědět o svých zákaznících a jejich názorech na vaše produkty. Úspěšné navázání této komunikace je již poměrně složité a vyžaduje od vás velmi citlivý přístup.
 • Osobní komunikace ... Vrcholný způsob interakce s vašimi zákazníky. Když už s nimi komunikujete on-line, proč ne osobně? Internetová komunikace se nikdy nevyrovná osobnímu rozhovoru, ale i v tomto případě může pomáhat (bohužel opět jen v zahraničí), třeba díky službě Meetup.com.
Nejprve je třeba si jasně stanovit, čeho chcete dosáhnout:
 1. Chcete dostat nějaký vtipný či zajímavý článek na první stránky ve vyhledávačích?
 2. Máte zájem o získaní co nejlevnějších zpětných odkazů na váš web?
 3. Nebo je pro vás úspěchem být vidět a případně získat určitý vliv na vaše potenciální zákazníky?
Založíte-li si profil, např. na některé z výše jmenovaných služeb, získáte tím možnost přispívat do diskusí nebo třeba vytvářet takový obsah, který přivede k vašemu produktu nové zájemce.
Klíčovým prvkem Social Media Marketingu je získání vlivu a především respektu. Pokud se toto podaří a vaše názory budou uznávané širší komunitou uživatelů, stane se pro vás marketing relativně snadnou věcí.

Jak si zajistit loajalitu komunity:
 1. Důvěra ... Postavte svou značku na důvěře!
 2. Naslouchání ... Naslouchejte svým zákazníkům!
 3. Společný zájem ... Sdílejte společný zájem!
 4. Zábava ... Interaktivní zábava vítězí!
Všechno má kladné i záporné stránky a Social Media Marketing není výjimkou. Hlavním „nedostatkem“ tohoto typu propagace je možnost jeho zneužití. Ačkoliv většina firem a jednotlivců, využívajících SMM, propaguje sebe či své služby, existuje určité množství lidí, kteří se stejnými technikami snaží někoho poškodit (např. konkurenční společnost).

zdroj:
Lukáš Šlehofer, Social Media Marketing pro budování komunity zákazníků, SYMBIO Digital, s. r. o., 6. 3. 2007, Dostupný online: http://www.symbio.cz/clanky/social-media-marketing-pro-budovani-komunity-zakazniku.html
Kamil Skramuský, 4 pravidla jak si zajistit loajalitu komunity, SYMBIO Digital, s. r. o., 22. 8. 2007, Dostupný online: http://www.symbio.cz/clanky/4-pravidla-jak-si-zajistit-loajalitu-komunity.html

Žádné komentáře: