LightBlue - smart marketing solution.

čtvrtek 10. dubna 2008

Web 2.0

Web 2.0 je momentálně trendová záležitost, která pravidelně plní stránky odborných časopisů a e-zinů. Pro stručnou definici a uvedení do problematiky bych zmínil základní rysy Web 2.0 jak je definuje česká Wikipedie:
  • Změna hypertextových stránek z izolovaných úložišť informací na zdroje obsahující informace i funkcionalitu – stávají se tak platformou poskytující webové aplikace koncovému uživateli.
  • Sociální fenomén - tvorba a distribuce webového obsahu je dostupná komukoliv, otevřená komunikace, decentralizace autorit, sdílení a znovuvyužití, a „trh jako konverzace“
  • Více organizovaný a roztříděný obsah s propracovanější hyperlinkovou strukturou.
  • Zvýšení ekonomické hodnoty webu tak, že přesáhne internetovou horečku na konci devadesátých let.
Co tedy udělat, aby byl web považován už jako vyšší vývojový stupeň webu - verze 2?

Nástroje:
  1. Blog ~ "web log", webový deník umožňující uživatelům publikovat komentáře a novinky. Čtenáři pak mohou často přidávat komentáře.
  2. Podcast ~ soubor se zvukem či videem distribuovaný přes internet prostřednictvím RSS.
  3. RSS ~ "Really Simple Syndication", umožňuje uživatelům přihlásit se k odběru informačních kanálů souvisejících s aktualizací wiki, blogů, diskuzí nebo třeba i dopravních upozornění.
  4. Wiki ~ kolektivní webová stránka, která umožňuje uživatelům vkládat nebo prolinkovávat obsah bez potřeby používat jazyk HTML.
Základem Web 2.0 je jeho decentralizace, tedy nemá nikoho, kdo by jej řídil - centrální autoritu. To lze dobře využít na sdílení firemních informací, ke kterým mají všichni zaměstnanci přístup v reálném čase bez ohledu na svou aktuální geografickou pozici nebo jakoukoliv jinou vzdálenost od zdroje.

Trochu dvojsečnou zbraní je používat tyto techniky směrem k zákazníkům. Je třeba pamatovat na to, že nebudou přispívat jen ti spokojení, ale může být tento komunikační kanál zneužit konkurencí nebo zhrzeným zákazníkem, který jedním příspěvkem může velice snadno pokazit dobré jméno společnosti. Příkladem je diskuze mBank, kde se musí moderátoři diskuze vypořádávat s nepříjemnými dotazy a často i odkazy na konkurenční služby, zejména pak kampeličky FIO.

Pokud je vám Web 2.0 málo a chcete jít ještě dál, můžete využít Web 3.0.

Zdroj:
Hildertová, S., Web 2.0, proniká do firemního prostředí, Computerworld 3/2008, str. 23-26.

Žádné komentáře: