LightBlue - smart marketing solution.

pondělí 7. dubna 2008

Příprava webového projektu

Před zahájením webového projektu, je třeba se zadavatelem provést pečlivou přípravu, protože jen tehdy bude spokojeni s výsledkem, který obdržíte. Využil jsem tutoriál Lupy - Chci webové stránky.

Nezáleží na tom, kdo jste, ale co chcete.

Nejprve si musí zadavatel zodpovědět 4 otázky, aby bylo možné získat o projektu představu a navrhnout odpovídající řešení.

A. Proč?

Napište minispecifikaci svého projektu, musí být patrný cíl stránek a jeho měřitelnost (určete S.M.A.R.T. cíle - ideálně 5 vět).

B. Pro koho?
Určete primární a sekundární cílovou skupinu. Zkuste si představit modelové návštěvníky (věk, pohlaví, vzdělání, jazyk, zájmy, zkušenost práce s internetem) vašich stránek. Pojmenujte si je a popište několika větami.

C. Co?
Co by měli návštěvníci na stránkách získat - obsah. Určete i pořadí podávání informací podle důležitosti.

D. Jak?
Nejtěžší otázka pokud o tvorbě stánek moc nevíte. Netýká se pouze technické stránky věci, ale i vynaložených nákladům s ohledem na účel projektu. Nezapomeňte si určit, jak budou stránky aktualizovány a kdo bude za tuto činnost zodpovědný. Může si pomoci vymezení konkurence, nebo vyjmenováním vzoru vašich stránek.

Jakmile máme zodpovězené otázky, můžeme přistoupit ke sběru podkladů. Tato část je hodně důležitá, protože špatně zadané podklady (formáty, rozdrobenost, ...) mohou působit zdržení realizace projektu.

Co vše je třeba zajistit:
  1. Koncepce, struktura, ovládání
  2. Textový obsah
  3. Grafický návrh
  4. Kódování HTML
  5. Vývoj dynamických aplikací
  6. Hostování
Výsledkem projektu je mimo stránek i projektová dokumentace.

zdroj:
Lupa.cz, Chci webové stránky, Lupa.cz, [citace 7. dubna 2008 online], ISSN 1213-0702

Žádné komentáře: