LightBlue - smart marketing solution.

pátek 16. května 2008

Náležitosti obchodního sdělení

Co je obchodní sdělení?
Zákon č. 480/2004 říká:
"Obchodním sdělením jsou všechny formy sdělení určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku"
Nerozlišuje se tedy zda jsou služby placené či zadarmo. Nerozlišuje se ani mezi právnickou a fyzickou osobou a je lhostejné, zda je e-mail odeslán hromadně, či jednotlivci. Typicky se jedná o akční nabídky, reklamní sdělení, nabídky slev, ceníky, …
Za obchodní sdělení není považováno telefonní číslo, e-mailová adresa, fyzická adresa, ani adresa webových stránek.
Za nevyžádaný e-mail tedy nelze považovat e-mail informující o změně adresy, telefonního čísla, apod. Takovéto e-maily tedy lze rozesílat bez předchozího souhlasu příjemce.

Může být souhlas se zasíláním obchodních sdělení součástí například registrace uživatele e-shopu?

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení nesmí být jako součást například registrace do internetového obchodu, součást objednávky, apod. Příslušné prohlášení musí být uvedeno samostatně.

Obchodní sdělení musí mít některé náležitosti:
  • Zřetelné označení, že se jedná o obchodní sdělení
  • Jasnou totožnost odesílatele
  • Platnou adresu na kterou adresát může napsat, že si nepřeje aby mu nadále byly podobné informace odesílatelem posílány
  • V případě, že E-mail obsahuje obchodní sdělení jen v určité části, tak tato část musí být zřetelně označena
Zdroj: Prostřední, P., Jak poslat E-mail a ne SPAM, BusinessWeek.cz [cit. 16. 5. 2008, online]

Žádné komentáře: