LightBlue - smart marketing solution.

sobota 7. února 2009

Web 2.0 a Enterprise 2.0

Tom O'Reylly definuje Web 2.0 takto: "Web 2.0 představuje revoluční změnu v počítačové branži způsobenou posunem k internetu jako platformě a úsilím porozumět pravidlům jejího užití k dosažení úspěchu podniku." [Basl, J. a Blažíček, R. 2008, str. 106]

Následující obrázek asi nejnázorněji ukazuje rozdíl mezi Web 1.0 a Web 2.0.

1996: Web 1.0 x 2006: Web 2.0

Dopad Webu 2.0 do podnikových IS někteří autoři označují jako Entrerprise 2.0. O tomto fenoménu se mluví především kvůli urychlení některých podnikových rozhodovacích procesů, které mohou být díky sdílení informací prostřednictvím blogů, diskuzí, wiki nebo RSS rychleji vyřešeny.

Zdroj: Basl, J. a Blažíček, R., Podnikové informační systémy, Grada, Praha 2008, 2. vydání, 288 str., ISBN 978-80-247-2279-5.

Žádné komentáře: