LightBlue - smart marketing solution.

čtvrtek 22. ledna 2009

Spotřebitelské soutěže

Spotřebitelské soutěže, kde figuruje náhoda při výběru výherce, v současnosti podléhají Zákonu o loteriích a jiných podobných hrách (zákon č. 202/1990 Sb.), který je také specifikuje:
  • jde o soutěže, ankety a jiné akce o ceny, při nichž se provozovatel zavazuje vyplatit účastníkům určeným slosováním nebo jiným náhodným výběrem nepeněžité výhry, jejichž souhrn nepřesáhne za jeden kalendářní rok částku 200.000 Kč a hodnota jednotlivé výhry nepřesáhne částku 20.000 Kč
  • jsou charakterizovány podmínkou zakoupení určitého zboží, služby nebo jiného produktu a doložení tohoto nákupu provozovateli nebo uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem zboží, služby nebo jiného produktu nebo účast na propagační či reklamní akci poskytovatele anebo provozovatele, a to i nepřímo prostřednictvím jiné osoby
  • podléhají oznamovací povinnosti místně příslušnému finančnímu úřadu, nepodléhají však na rozdíl od loterií povolení
Daňový pohled na soutěže

Pořádání spotřebitelských soutěží podléhá oznamovací povinnosti vůči místně příslušnému správci daně provozovatelem této soutěže - lhůta pro oznámení těchto akcí je stanovena na 15 dní před jejich zahájením. Pořádání soutěží je jednoznačně možné posuzovat jako daňově uznatelný náklad. Výhra ze soutěže podléhá na straně výherce (fyzické osoby) dani z příjmů jako tzv. ostatní příjem. Sazba daně v roce 2009 činí 12,5 %. Pokud hodnota výhry nepřekročí částku 10 000 Kč, je od daně osvobozena.

Herní koncepty, na které se nevztahuje loterijní zákon:
  • vědomostní soutěže
  • kreativní soutěže
  • rychlostní a výkonové soutěže
  • soutěže s předem stanoveným pořadím
  • soutěže typu „každý vyhrává"

Žádné komentáře: