LightBlue - smart marketing solution.

sobota 13. září 2008

Myšlenkové mapy

Pokud chcete provádět klasický brainstorming nebo řešíte jakýkoliv problém či úkol, a to ať už sami nebo ve skupině, neobejdete se bez zápisu. Osvědčenou metodologií k tomu určenou je myšlenková mapa (mentální mapa, mind map). Aniž si to uvědomujeme známe myšlenkové mapy všichni. Jak říká GTD guru David Allen, může za to naše učitelka ve čtvrté třídě. Určitě si pamatujete, jak jste před psaní své první slohové práce museli vytvořit osnovu (outline), vaši první myšlenkovou mapu.

S myšlenkovými mapami přišel britský vědec Tony Buzan, odborník na fungování mozku, když chtěl pojmenovat proces brainstormingu v grafickém formátu.

Myšlenková mapa podle Davida Allena [Allen 2008, str. 76-78]

Kdybych se například rozhodl, že potřebuji přestěhovat kancelář, přemýšlel bych, co udělám s počítači, se změnou vizitek, se všemi připojeními, dále o novém nábytku, přesunutí telefonů, uklízení, balení atd. Kdybych tyto myšlenky zachytil graficky, mohlo by to vypadat třeba takto:

GTD-MM-prestohovat-kancelar

Tento typ myšlenkové mapy (v originální knize kreslen rukou na papír) lze snadno zvládnout i lepícími lístečky post-it, které nalepíte na nástěnnou tabuli. Nápady můžete také vložit do textového procesoru nebo kreslícího programu v počítači, nejlepší je však ruka a papír nebo specializovaný program jako je třeba FreeMind (viz. moje zpracování výše).

A ještě pár typů jak si brainstorming usnadnit:
  1. Nesuďte, nezpochybňujte, nehodnoťte a nekritizujte
  2. Snažte se o kvantitu, nikoli o kvalitu
  3. Analýzu a uspořádání dělejte úplně naposled.

Jak sestavit osnovu mluveného projevu podle doc. Buchtové [Buchtová 2006, str. 127-129]

Máme-li zvolené téma, námět mluveného projevu a víme, komu budeme přednášet, začneme systematickou stavbou hlavní části řeči, úvod a závěr promýšlíme později. Pro projektování jádra projevu nám pro invenci myšlenek může pomoci myšlenková mapa.

1. krok
Necháme volně plynout myšlenky, které nás ke zvolenému tématu napadají. Nezabýváme se jejich formou a pořadím a napíšeme si je kolem tématu.

2. krok
Hledáme souvislosti mezi myšlenkami a příbuzné myšlenky si spojíme čarami. Tvoříme shluky myšlenek - opěrné body.

3. krok

Jednotlivé opěrné body si označíme v pořadí, jak budou následovat za sebou, římskými číslicemi.

Pokud máme zpracovánu kompozici projevu zvážíme využití vizuálních pomůcek (diagramy, grafy, tabulky, atd.)

Příklad
Na úkázku se můžete podívat na moji myšlenkovou mapu na téma PR (Public Relation), byla vytvořena open source programem na tvorbu myšlenkových map FreeMind.

Myšlenková mapa PR

Literatura:
Buchtová, B., Rétorika, Grada, Praha 2006, 1. vydání, 212 stran, ISBN 80-247-0868-X.
Allan, D., Mít vše hotovo: Jak zvládnout práci i život a cítit se při tom dobře, Jan Melvil Publishing, Brno 2008, 1. vydání, 256 stran, ISBN 978-80-903912-8-4.

Žádné komentáře: