LightBlue - smart marketing solution.

pátek 17. října 2008

Jak se spravně počítá DPH

Pokud máme cenu s DPH a máme vypočítat ceně bez DPH, stačí vydělit celou sumu 1,19 (při 19% sazbě DPH). Tento přístup u malých částek nedělá žádný problém, ale u vyšších částech dojde k několika korunovém rozdílu oproti postupu uvedenému v zákoně. Patrně zaokrouhlování pochází ještě z dob před komputerizaci, kdy se vše dělalo ručně jak za Rakouska-Uherska. Jak je to tedy správně?

Výpočet podle § 37/1 ZDPH - zdola:

Daň
= Cena_bez_DPH * koeficient
Koeficient = sazba_DPH /100

Koeficient pro DPH 19% = 0.19
Koeficient pro DPH 9% = 0.09

Výpočet podle § 37/2 ZDPH - shora:

Daň = Cena_s_DPH * koeficient
Koeficient = sazba_DPH / (100 + sazba daně)
Vypočtený koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná místa!

Koeficient pro DPH 19% = 0.1597
Koeficient pro DPH 9% = 0.0826

Proč v obou případech výpočtu se DPH liší?

Příčinou různých výsledků výpočtů z ceny bez daně a ceny včetně daně je zaokrouhlení koeficientu při výpočtu z ceny včetně daně.

  1. Koeficient pro 19 % „vypočtený na kalkulačce“= 19/119 = 0.1596638, daň vyjde 19.000 Kč.
  2. Koeficient pro 19 % zaokrouhlený podle zákona = 0.1597, daň vyjde 19.004.30 Kč. (+ 4,3 Kč 1. postupu)
Zdroj:
Kučera, P., Výpočet DPH u vystavených daňových dokladů, ucto2000.cz, [cit. 31.3. 2008, online].

Žádné komentáře: