LightBlue - smart marketing solution.

čtvrtek 2. října 2008

Slovníček marketingových pojmů

Často používané výrazy a zkratky

ATL (Above the line) ... nadlinková reklama: nadlinková marketingová komunikace, která zahrnuje reklamu v televizi, v tisku, v rozhlase, venkovní reklamu (outdoor) a reklamu v kinech.

Brief ... zadání projektu, informace od zadavatele pro výrobce nebo marketingovou agenturu

BTL (Bellow the line) ... podlinková reklama: podlinková marketingová komunikace představuje reklamu v místě prodeje (POS a POP) direct marketing, podporu prodeje (sales promotion), sponzoring, přímý prodej a třídimenzionální reklamu.

OOH (Out-of-home advertising) ... reklama, která cílí zákazníka mimo jeho domov, dělíme ji na billboardy, uliční reklamní plochy (street furniture) a dopravní prostředky (transits).

RTB (Reason to believe) ... čím je zajímavá nebo jaké má výhody výrobek/služba pro zákazníka.

TG (Target group) ... cílová skupina

Pomůcky:

Žádné komentáře: