LightBlue - smart marketing solution.

čtvrtek 19. června 2008

Kufrový test

Jsou-li stránky dobře navrženy měli byste být schopni zodpovědět na následující otázky:
 1. O jaký server se jedná? (Logo serveru)
 2. Na jaké jste stránce? (Název stránky)
 3. Jaké jsou hlavní sekce tohoto serveru? (Sekce)
 4. Jaké máte na této úrovni možnosti? (Lokální navigace)
 5. Jakým způsobem můžete vyhledávat?
Pro provedení kufrového testu postupujte ve třech krocích:
 1. Náhodně zvolte nějakou stránku serveru a vytiskněte ji.
 2. Podržte ji na délku paže nebo přimhuřte oči, abyste ji nemohli podrobně studovat.
 3. Pokuste se nejrychleji najít a zakroužkovat všechny položky:
  1. Logo serveru
  2. Název stránky
  3. Sekce a podsekce
  4. Lokální navigaci
  5. Ukazatel(e) "Zde se nacházíte"
  6. Vyhledávání
Zdroj:
Krug, S., Web design: Nenuťte uživatele přemýšlet!, Computer Press, Brno 2003, 1. vydání, ISBN 80-7226-892-9.

Žádné komentáře: