LightBlue - smart marketing solution.

středa 4. června 2008

Certifikace internetových obchodů

Certifikace je proces hodnocení internetového obchodu podle Certifikačních pravidel, jehož úspěšným završením je vydání certifikátu. Stvrzuje, že certifikovaný obchod dodržuje základní pravidla bezpečného a bezproblémového nákupu, zejména úplné a pravdivé informování o provozovateli, procesu nákupu, vyřízení objednávky a reklamacích a bezproblémovou komunikaci se zákazníkem. Certifikační pravidla stanovuje Asociace pro elektronickou komerci jako tuzemská autorita v oblasti elektronického obchodu. Certifikace provádí APEK již od roku 1999.

Certifikáty pro internetové obchody:


APEK Certifikovaný
obchod
zaručuje zákazníkům internetových obchodů, že certifikovaný obchodník splňuje základní pravidla bezpečného a bezproblémového nákupu, jejichž úroveň je stanovena certifikačními pravidli.

Obchodník mimo jiné dodržuje:

 • Úplné a pravdivé informování o provozovateli (sídlo obchodníka, kontakty na odpovědné osoby, apod.)

 • Úplné a pravdivé informování o zboží a cenách, včetně všech poplatků

Při certifikaci se dále kontroluje:

 • Jakým způsobem probíhá nákup (nákupní řád)

 • Důležité informace o vyřízení objednávky (způsob dodávky, možnosti placení, cena poštovného a balného)

 • Jak probíhá reklamace (reklamační řád)

 • Komunikace se zákazníky (odpovídá na e-maily, telefonáty, apod.)

 • Splňuje zákonné požadavky, dané zejména směrnicemi Evropského parlamentu a Rady, občanským zákoníkem a dalšími normami

Přehled držitelů certifikátu APEK zde.


Program SAOP
byl vytvořen Sdružením obrany spotřebitelů ČR (SOS) za účelem zvýšení obecného povědomí o spotřebitelských právech mezi podnikateli, ale i širší spotřebitelské veřejnosti. SOS Garantuje správnost obchodních podmínek podnikatelů, kterým udělí logo SAOP. Není možné kontrolovat chování podnikatele. Certifikát tedy není zárukou, že např. spotřebitel nebude mít problémy s reklamací. Zaručuje mu však, že se může vždy odkazovat na obchodní podmínky, které podnikatel používá a požadovat práva v nich uvedená.
Pokud se vyskytne více stížností na držitele SAOP, může být odebráno logo SAOP nebo nebude po uplynutí jednoho roku prodlouženo.
Přehled držitelů certifikátu SOAP zde.


BEZPEČNÝ OBCHOD
zajištuje pravidelné měsíční kontroly webových stránek klientů.
Na základě provedených testů a zvolené varianty služby muhou být vydávány časově omezené certifikáty, které se mohou zobrazit návštěvníkům klientských webů přes certifikační logo.
Přínos návštěvníkům klientských webů
Návštěvníkovi kontrolovaných webů přináší certifikát jistotu, že nesvěří své osobní informace špatně zabezpečenému webu, který mohl snadno ovládnout hacker, nebo že neprovedou nákup bezpečnostně nezajištěnou finanční transakcí.
Přínos certifikátu
Provozovateli kontrolovaných webů přináší služba větší důvěru zákazníků a tedy i vyšší výnosy. Navíc klient s certifikátem dostává pravidelné měsíční reporty, které mu umožní udržet jeho server bezpečný a znemožnit tak útočníkovi poškodit nebo zneužít jeho systém. Dalším velice užitečným pomocníkem je monitoring konektivity a funkčnosti webu, který klientovi umožní okamžitě reagovat při každém výpadku.
Seznam testů:
 • Hlavní test na bezpečnost klientského sytému
 • Kniha stížností
 • Kontrola používání pouze zabezpečených finančních transakcí
 • Test e-mailové podpory
 • Monitoring konektivity
Zdroje: O APEK certifikaci, Certifikovany-obchod.cz [cit. 4. 6. 2008, online]
Spotřebitelský audit obchodních podmínek (SOAP), Spotrebitele.info [cit. 4. 6. 2008, online]
Bezpečný obchod - testy a certifikáty pro e-shopy, Bezpecnyobchod.cz [cit. 4. 6. 2008, online]

Žádné komentáře: