LightBlue - smart marketing solution.

středa 7. října 2009

Ricardo Semler - řízení bez manažerů

Ricardo Semler,  Foto: Rogerio ReisBrazilec Ricardo Semler se narodil v São Paulu v roce 1959. Jeho otec Antonio Semler vlastnil továrnu Semler & Company (SEMCO) na výrobu pump a průmyslových zařízení. Mladý Ricardo se svým otcem hádal o stylu vedení továrny. Otec byl ze staré školy autokratického analytického řízení. Ricardo chtěl decentralizovat a více zapojit zaměstnance. Aby Ricardo neodešel, rozhodl se jeho otec v roce 1980 rezignovat na pozici generálního ředitele a přenechat většinový podíl svému synovi. Ricardovi bylo pouhých 21 let. Hned první den v práci propustil 60% vrcholových manažerů, kteří mu shovívavě zprvu nabízeli pomoc, protože ho znali jako klučíka, jenž navštěvoval továrnu otce. On ten klučík už měl titul MBA z Harvardu, ve svých 20 letech byl jeden z nejmladších absolventů.

Mladý Semler o výcvik ředitele nepečoval, nestaral se ani o analýzy, ani o umění řídit. Zrušil manažery, vedoucí, sekretářky. Návštěvník kohosi hledá? Ať se na něj poptá. Chce šéf kávu? Ať si ji uvaří. Hosté ukradnou materiál? Nebude z čeho dělat hotové výrobky, továrna se zhroutí a zaměstnanci, kteří nehlídali a nebránili materiál, přijdou o práci. [CIKÁNEK, 2009]

Lidé se ze strachu, že se továrna bez vedení - ve vlastnictví zdánlivě bláznivého mladého muže - zhroutí, shlukli ve společném boji jako koně, které napadnou vlci. Koně se srazí hlavami a vyhazují. Semlerovi lidé začali být iniciativní a pozorní i na chod továrny. [CIKÁNEK, 2009]

Semlerova praxe byla k smíchu v USA i Evropě, ale zaujala Japonce, vedené z tradice vyvěrající disciplínou, jaká je v Evropě a Americe nepředstavitelná. V Japonsku trvá starý odkaz věrnosti šéfovi. Japonsko před Semlerem neluštilo jako Amerika či Evropa, zdali řídit vědecky nebo uměním. Hledalo u zaměstnanců s odkazem na tradici věrnosti pánovi další prostředky k mobilizaci vnitřních sil. [CIKÁNEK, 2009]

Poučeni Semlerem Japonci pokračovali v tříbení svých metod a zavedli obrácené řízení, zapojení nižších složek do velení. Management musel denně naslouchat kritice podřízených. V Japonsku je možné šéfa kritizovat, nelze ho ale odvolat. Hierarchie je trvalá jak v šogunátu. Japonci v obráceném řízení přidali ringiseido, nabízení alternativních stanovisek před rozhodnutím. A platí přístup kaizen, nepřetržité zlepšování pomocí obráceného řízení i pomocí volby alternativ. [CIKÁNEK, 2009]

Semler zamítl přes sedmdesát let trvající glorifikaci analytického řízení a rozšířil rozhodování z jedince na celý tým, Japonci ke své tradici přínos mladého Brazilce převzali. [CIKÁNEK, 2009]

Vypadá to jako krásný příběh a teď trochu tvrdých dat: [WIKIPEDIA, 2009]
  • r. 1982 má SEMCO obrat $4 miliony a 90 zaměstnanců
  • r. 1990 a 1992 brazilský podnikatel roku
  • r. 2003 obrat $212 milionů a 3 tisíce zaměstnanců
  • SEMCO je uváděna jako vzor úspěšného reengineeringu samotným Champym a Hammerem.
Publikace: [WIKIPEDIA, 2009]
  • 1993 vyška kniha Maverick
  • 2003 vyšla kniha The Seven-Day Weekend
A ještě jedna epizoda z historie firmy SEMCO na závěr. V roce 1990 bojovala brazilská ekonomika s hyperinflací. Mnoho firem bankrotovalo, krize čistila trh. A jak se zachoval Semler a SEMCO? Zaměstnanci souhlasili se snížením mezd s výměnou za navýšení podílu na zisku na 39%. Platy manažerů byly sníženy o 40% a zaměstnanci dostali právo schvalovat každou položku na straně výdajů. [WIKIPEDIA, 2009]. Na tomto přístupu lze jen ocenit, že firma nepřešlapovala na místě, ale razantně jednala.Moudro Ricarda Semlera: [CNN, 2004]
"Smyslem práce není vydělávání peněz. Smyslem práce je umožnit pracovníkům, ať už dělníkům nebo ředitelům, mít dobrý pocit ze svého života."
Chtěli byste vědět více? »

Literatura:
- CIKÁNEK, M. Historie dobývání trhu, Trend Marketing, [online, citace 24.2. 2009], dostupný na www: http://mam.ihned.cz/c4-10102310-34643150-103000_d-historie-dobyvani-trhu, ISSN: 1213-7693.
- WIKIPEDIA. Ricardo Semler, Wikipedia.org, [online, citace 7.10. 2009].
- CNN. Ricardo Semler, Semco SA, CNN.com World Business, [online, citace 7.10. 2004].

Žádné komentáře: