LightBlue - smart marketing solution.

pondělí 12. října 2009

Ricardo Semler - Maverick (citáty)

Minule jsem se v příspěvku Ricardo Semler - řízení bez manažerů, představil osobu brazilského podnikatele Ricardo Semlera. O transformaci společnosti SEMCO vypráví jeho první kniha Maverick (1993, Podivín), zatímco čekám než mi přijde ve fyzické podobě, trochu jsem hledal na internetu a našel několik zajímavých střípků.

Amazon
Ricardo Semler. Maverick!: the success story behind the world's most unusual workplace. Random House Business Books, 2001, 316 s. ilustrované vydání. ISBN: 0712678867, 9780712678865.
Kniha má pět hvězdiček a nadšené recenze. Nejhodnotnější recenze je od Lightmana s názvem Dr. Dickie's Good Ideas. Dr. Dickie je přezdívka Ricarda Semlera, kterou mu udělili v SEMCO. Recenzenta samotného nejvíce zaujaly tyto Semlerovi myšlenky z knihy:
 • Každá hospodářská jednotka (business unit) by měla být jen tak velká, aby všichni její členové rozuměli tomu, co se v ní odehrává a dokázali ovlivnit její výstup.
 • Projevem důvěry je zrušení všech symbolů firemní hierarchie a stejně tak jako benefitů k jednotlivým pozicím.
 • Sdílejte všechny informace a minimalizujte tajemství. Nelze očekávat rozkvět firmy, pokud všichni zaměstnanci nebudou mít dostatek informací.
 • Každých šest měsíců jsou šéfové hodnoceni svými zaměstnanci a výsledky jsou zveřejněny.
 • Platy jsou veřejnou informaci do té doby, dokud sám zaměstnanec nepožádá o jejich nezveřejnění.
 • Dovolte zaměstnancům, aby si určili své vlastní platy. Zvažte tyto kritéria:
  1. co vymyslí, mohou použít jinde
  2. co ostatní s podobnými schopnostmi a zodpovědností dělají ve firmě
  3. co přátelé s podobným zázemím dělají
  4. kolik potřebují ke svému životu.
 • Vyčleňte 23% podíl ze zisku před zdaněním. Nechte zaměstnance hlasovat o způsobu rozdělení fondu. Musí rozhodnout o jeho určení každé čtvrtletí. Většinou zvolí rovnoměrné rozdělení částky mezi sebe.
 • Zrušte řády a pravidla kdekoliv je to možné.
 • Výměna pracovních pozic (job rotation); 20% manažerů si vymění práci každý rok.
 • Přetvořte zaměstnance v podnikatele, kteří jsou firemními dodavateli.
 • Nenoste náramkové hodinky jak nejvíce je to možné. Nemůžete rozumět životu v celé jeho obrovské šíři a komplexnosti, pokud se pořád díváte, kolik je hodin.
 • Buď můžete vytvářet komplexní systémy tak, abyste zvládli složitosti nebo můžete všechno zjednodušit.
... příspěvek bude aktualizován

Další zdroje na internetu:

Žádné komentáře: