LightBlue - smart marketing solution.

čtvrtek 4. června 2009

Šest strategických zásad pro manažery

Sun Tzu Art of War
Tyto zásady jsou založeny na knize Marka McNeilly - Sun Tzu a umění obchodu (Sun Tzu and the Art of Business). Tyto principy jsem přeložil, abych našim zaměstnancům přiblížil kořeny strategie modrého oceánu a filozofii, která ji provází.

1) Ovládněte trh aniž byste jej zničili

“Obecně ve válce je nejlepší politikou nechat zemi netknutou, zdecimovat území je opovrženíhodné ... vybojovat sto vítěztví ve sto bitvách není vrcholem dokonalosti, ale podmanit si protivníka bez boje ano.”
--Sun Tzu

Sun Tzu učí jak vyhrát bez boje. Pokud je cílem vašeho podnikání přežít a prosperovat, musíte ovládnout svůj trh. Nicméně musíte učinit tak, aby jste si svůj vlastní trh nezničili svým snažením. Firma toho může dosáhnout několika způsoby, např. zaútočit na části trhu, které jsou nenasycené nebo použít chytrý nepřímý nenápadný postup, který nevzbudí pozornost konkurence. Za každou cenu se však vyhněte cenové válce. Výzkumy ukazují, že útoky na cenu přitahují nejrychlejší a nejagresivnější reakci konkurence a vysávají z trhu veškerý zisk.

2) Vyhněte se silným stránkám konkurence a zaútočte na její slabé stránky.

“Vojenská strategie je jako voda. Vyhýbá se vysokým místům a spěchá dolů. Vojenská strategie se vyhýbá silným místům a zasahuje slabá. Tok vody je určen tvarem země. Ve válce je vítězství určeno vztahem k nepříteli. Tak jako voda nemá stálý tvar, ani bitva nemá stálou podobu. Ten, kdo je schopen přizpůsobit se nepříteli, zvítězí a bude nazýván mistrem.”
--Sun Tzu

Západní přístup vedení konkurenčního boje překypuje obchodním soutěžením, vede mnoho společností k čelnímu přímému útoku na nejsilnější stránky konkurence. Tento přístup k obchodní strategii vyúsťuje ve vysilující bitvy, které jsou nakonec velice nákladné pro všechny zúčastněné. Místo toho se soustřeďte na slabiny konkurence, které maximalizují váš zisk s minimálním využitím zdrojů.

3) Využijte dosavadních znalostí a klamu, aby jste maximalizovali sílu průmyslového zpravodajství.

“Znejte svého nepřítele a poznávejte sami sebe, ve stovce bitev pak nikdy nebudete v nebezpečí.”
--Sun Tzu

Najít a využít slabiny konkurence vyžaduje hluboké porozumění její firemní strategii, schopnostem, myšlení a touhám stejně tak, jako musíte znát své vlastní silné a slabé stránky. Je nutné také sledovat a rozumět konkurenčním a tržním trendům, které se kolem vás objevují, stejně tak jako musíte cítit terén, v kterém chcete svést bitvu. Aby však vaše vlastní strategie nebyla použita proti vám je nutné zastřít své plány a držet je v utajení.

4) Využijte rychlosti a kvalitní přípravy k bleskové porážce konkurence.

“Spoléhat se na venkovany a nepřipravit se je největší zločin; být dopředu připraven na jakoukoliv eventualitu je největší mistrovství.”
--Sun Tzu

K plnému využití zpravodajských informací a klamu Sun Tzu učí, že musíte jednat v maximální rychlosti. Postupovat rychle neznamená postupovat ukvapeně. Ve skutečnosti rychlost potřebuje daleko více připravenosti. Rychlost se ve vaší společnosti musí týkat celého procesu od jednotlivých rozhodnutí přes vývoj až po zákaznické služby. Nezbytné je také dopředu promyslet a porozumět možným reakcím vaší konkurence, které mohou nastat.

5) Využijte spojenectví a klíčových hodnot v odvětví k zpracování konkurence a podřiďte ji svým cílům.

“Proto ti sběhlí ve válce přivádí protivníka na své bojiště a nejsou donuceni bojovat na místě, které zvolí nepřítel.”
--Sun Tzu

Formování vaší konkurence znamená změnu soutěžních pravidel a přimění, aby jednala podle vašich kroků a potřeb. Musíte veškerou kontrolu nad situací převzít jen do svých rukou. Jeden způsob jak tak učinit je navazování spojenectví. Jen díky mohutné síti spojenců mohou být kroky vaší konkurence limitovány. Rovněž kontrola strategickýh opěrných bodů na vašem trhu umožní diktovat tempo vaší konkurenci.

6) Rozvíjejte své vůdcovské vlastnosti, abyste maximálně využili potenciál svých zaměstnanců.

“Když jednáte s lidmi laskavě, spravedlivě, poctivě a vložíte do nich svou důvěru, armáda bude spojena v jednu mysl a všichni budou šťastni, že mohou sloužit svým velitelům.”
--Sun Tzu

Je potřeba zvláštního druhu vůdce pro implementaci těchto strategických konceptu a maximalizaci využití potenciálu vašich zaměstnanců. Sun Tzu popisuje mnoho rysů dobrého velitele. Velitel by měl být moudrý, upřímný, lidský, statečný a přísný. Velitelé musí být neustále příkladem a dát své potřeby až za potřeby svých vojáků. Je to právě velitel a jeho charakter, který dokáže získat od svých zákazníků to nejlepší.

Tyto principy byly prověřeny časem jak na bojiši tak v obchodě. S jejich pomocí byly vybudovány kreativní strategie a dosaženo trvalého úspěchu. Když jich správně užijete, přinesou úspěch i vám.

Více o učení generála Sun Tzu, se můžete dozvědět na Facebooku ve skupině, kterou jsem pro tento ůčel založil. Jedná se o rozcestník k dalším informacím.

Žádné komentáře: