LightBlue - smart marketing solution.

čtvrtek 11. června 2009

Jak obsadit trh aniž byste jej zničili

Už Sun Tzu věděl, že války jsou nebezpečně riskantní podnik, a proto usiloval o vítěství bez boje. Jak si je něco takového možné představit? K ilustraci se nabízejí dvě populární hry. Na východě je to asijský fenomén známý jako Go a na západě šachy.

Cílem hry šachy je eliminace soupeřových figur tak, aby bylo možné dát králi "šachmat" (z perštiny shah mat ~ král je mrtev) . Na začátku hry je šachovnice plná figurek, které se v průběhu hry vzájemně likvidují, až zůstane jen král a hrstka přeživších (viz. obrázek).

Naopak hra Go (vznik 2000 př.n.l.) začíná prázdný gobanem. Cílem je obsadit s co nejmenším počtem kamenů co největší území. Kameny se ze hry vyřazují tím, že jsou zajaty protihráčem, ale hlavním cílem zůstává obsazení co největšího území. Pozornost je věnována celému území během hry, protože kameny mohou využít každý potenciálně zajímavý prostor ve svůj prospěch.

Srovnání šachové a Go herní strategie
Sachova vs. Go strategie - jak obsadit trh bez jeho zničení

V obchodě je rozhodně rozumnější použít Go strategii. Tedy ovládat s co nejmenšími investicemi co největší tržní podíl. Nevyplácí se zběsilý konkurenční boj. Go strategie je šetrná k tržnímu prostředí, a když se vám podaří zvítězit, můžete prosperovat na zdravém trhu místo živoření na spálené zemi.

zdroj: Mark McNeilly, Sun Tzu and the art of business, s.17, [online].

Žádné komentáře: